CATALÀ   |   CASTELLANO     
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
TEST INTOLERÀNCIA AL GLUTEN
Què és la celiaquia?

El gluten és una proteïna que es troba en la llavor de cereals com el blat, l'ordi, la civada i el sègol, entre d'altres.

La malaltia celíaca (MC) o celiaquia és una malaltia autoimmune que es caracteritza per la intolerància al gluten. Les malalties autoimmunes es produeixen quan el nostre sistema immunològic, que normalment s'ocupa de defensar-nos enfront d'agents infecciosos, reacciona contra cèl·lules pròpies. En el cas de la celiaquia, quan el gluten està present en la dieta de les persones genèticament susceptibles a aquesta malaltia, es produeixen autoanticossos que actuen en l'intestí i causen atròfia de les vellositats intestinals, mal absorció i malnutrició

Els símptomes més freqüents de la celiaquia són pèrdua de pes, pèrdua de la gana, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, distensió abdominal, pèrdua de massa muscular, retard en el creixement, irritabilitat, apatia, dolors abdominals, meteorisme. Això no obstant, tant en el nen com en l'adult, els símptomes poden ser atípics o estar absents, dificultant el diagnòstic. Actualment es reconeix que hi ha diferents tipus de celiaquia.

- Simptomàtica: Les persones presenten símptomes i tenen dades analítiques serològics i test genètics compatibles amb l'EC

- Subclínica: Les persones no tenen símptomes però les seves proves diagnòstiques són positives.

- Potencial: Aquestes persones tenen una predisposició genètica determinada per la positivitat de l'HLA-DQ2/DQ8. Tot i que no tenen, en aquest moment, altres proves analítiques positives, la seva probabilitat mitjana de desenvolupar una EC activa és del 13%.

El tractament de la malaltia celíaca consisteix en el seguiment d'una dieta estricta sense gluten durant tota la vida.

INDICACIONS

Un estudi recomanat per:

- Contribuir al diagnòstic, de la malaltia davant la sospita clínica, especialment en pacients amb les proves serològiques no concloents.
- Excloure la malaltia en pacients simptomàtics amb serologia i biòpsies normals.
- Estudiar familiars de primer grau d'una persona celíaca (pares, germans i fills), per tal de conèixer la susceptibilitat genètica.
- Persones asimptomàtiques que pateixen malalties associades a Ia celiaquia com diabetis mellitus, tiroïditis, dermatitis herpetiforme, entre d'altres.

RESULTATS

El diagnòstic es realitza en base als símptomes, història clínica, proves de serologia, biòpsia intestinal i proves genètiques. Hi ha marcadors de susceptibilitat genètica a la malaltia celíaca: El haplotipus DQ2 i addicionalment el DQ8.

El sistema HLA intervé en la resposta immune, que normalment està dirigida al desenvolupament de reaccions davant d'agents infecciosos. En patologies autoimmunes la diana de la resposta són els teixits propis. .

Els gens que codifiquen les molècules HLA es troben reunits en un fragment del braç curt del cromosoma 6. El sistema HLA presenta un elevat polimorfisme en forma de variants al·lèliques (gens funcionals amb petites variacions en la seva estructura) entre diferents individus.
L'estudi analitza les variants al·lèliques HLA. Primer es realitza l'extracció de l'ADN de la mostra de sang, després s'amplifiquen les regions específiques mitjançant una reacció en cadena de la polimerasa i  s'analitzen mitjançant sondes oligonucleicas específiques dels al·lels (PCR-SSO).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS

Segons la Societat Europea de Gastroenterologia Pediàtrica, Hepatologia i Nutrició, la malaltia celíaca (MC) o celiaquia és una malaltia sistèmica immunomediada, provocada per e! gluten i prolamines relacionades, en individus genèticament susceptibles. Es caracteritza per la presència d'una combinació variable de: manifestacions clíniques dependents de gluten, anticossos específics d'EC, haplotips HLA DQ2 o DQ8 i enteropatia.

Es estudis científics han posat en evidència que el 90-95% dels pacients amb malaltia celíaca presenten el heterodímer HLA DQ2, que està codificat pels al·lels DQA1 * 0501 i DQB1 * 0201 en cis o pels al·lels DQA1 * 0505 i DQB1 * 0202 en trans.
El 5-10% dels pacients restants presenten majoritàriament un segon heterodímer de risc, l'HLA DQ8, codificat pels al·lels DQA1 * 03 i DQB1 * 0302.

L'estudi genètic de la celiaquia té un alt valor predictiu negatiu, de manera que no posseir els 4 al·lels de l'HLA DQ2 i DQ8 permet excloure la malaltia celíaca amb un 99% de seguretat.

Aproximadament el 30% de la població té al·lels associats a malaltia celíaca però només el 3% desenvolupa la malaltia. La presència d'aquests haplotips és necessària però no suficient per causar malaltia celíaca.


PVP 150 Euros


Punt d'extracció: C / Guillem Tell nº 4, despatx 10 Consultoris Vallirana

Horari: dilluns a divendres de 16 a 19 h
 
PREVENCIÓ I GENÈTICA

"EL FUTUR"
ON ESTEM

Disposem de centres a Barcelona ciutat i a bona part de les seves comarques.
     
MÚTUES

Llistat de mútues amb les que col·laborem.
PROVES

Llistat de tècniques d'anàlisis clíniques i proves d’al·lèrgia.
COLL GARCÉS Laboratori · Rocafort 67, baixos Barcelona 08015 ·Tel. 933 259 454 · Fax 935 102 360 ·
avís legal · política privacitat · política cookies · diseny web

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies per recordar les vostres dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Més informació Acceptar