CATALÀ   |   CASTELLANO     
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
laboratorio analisis clínicos
Avis legal

de l'enllaç política de privacitat, el contingut del qual s'ajusta a lo regulat en el Reglament UE 2016/679.

El web www.collgarces.com és propietat de Coll Garcés Laboratori, S.A i des d'ara el LABORATORI

El fet d'accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús, en compliment a les disposicions legals vigents a Espanya de protecció de dades de caràcter personal, Reglament UE 2016/679 i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Vostè s'ha de llegir atentament i acceptar les presents condicions d'ús en el seu caràcter d'usuari d'internet, des d'ara "usuari", comprometent-se a fer un ús adequat, correcte i lícit del lloc web i de tots els seus continguts, eines i funcionalitats.

Dades de contacte:

Titular: COLL GARCÉS Laboratori, S.A.

CIF: A-58459223

Email:

domiciliat en el c/ Rocafort 67 escala A entresol , 08015, Barcelona, Espanya, e inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 8984, llibre 8209 de la secció 2ª, foli 044, full nº 106-107 e inscripció 1ª i des d'ara el LABORATORI.

Propietat intel·lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest web, www.collgarces.com el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ell continguts són titularitat del LABORATORI, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc..., inclosos en aquest lloc web han concedit al LABORATORI les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.
S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web 2) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés del LABORATORI.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del LABORATORI, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços hipertextuals

El LABORATORI posa a la disposició dels usuaris enllaços amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços habilitats poden conduir a l'usuari a altres llocs i web gestionats per tercers, sobre els quals el LABORATORI no exerceix cap tipus de control. La posada a la disposició de l'usuari de tals enllaços, directoris i eines de recerca té per objecte facilitar als usuaris la recerca i accés a la informació disponible en Internet; en cap cas tindran la consideració de recomanacions als usuaris, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat d'aquests últims.

Exclusió de Garanties i Responsabilitats

El LABORATORI inclou en aquest lloc web informació precisa i actualitzada; no obstant això, la informació allotjada en el mateix podria arribar a contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics, per la qual cosa el LABORATORI no oferirà cap garantia respecte al mateix i no respon, en conseqüència, de la seva precisió, integritat, veracitat, suficiència, actualitat o exhaustivitat, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa deguts a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, del mateix. El LABORATORI no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s'escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El LABORATORI no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. El LABORATORI no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
El LABORATORI no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que el web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

Tractament de dades i seguretat de la informació

El LABORATORI tractarà dades de caràcter personal a través d'aquest web. L'usuari podrà consultar la política de protecció de dades aplicada a aquest tipus d'informació, a través de l'enllaç política de privadesa, el contingut de la qual s'ajusta al Regulat en el Reglament UE 2016/679.

Suspensió del servei.

El LABORATORI es reserva el dret a suspendre la visualització d'aquest web en totes o en algunes de les seves funcions en relació amb totes les necessitats relatives a l'eficàcia i a la seguretat d'aquesta.

Jurisdicció

El lloc web www.collgarces.com es dirigeix al públic espanyol i està regit en tots i cadascun dels seus extrems per la normativa espanyola que resulti d'aplicació. L'usuari accepta expressament aquesta condició així com que els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules, i per resoldre qualsevol dubte o controvèrsia que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal o del lloc web són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

PREVENCIÓ I GENÈTICA

"EL FUTUR"
ON ESTEM

Disposem de centres a Barcelona ciutat i a bona part de les seves comarques.
     
MÚTUES

Llistat de mútues amb les que col·laborem.
PROVES

Llistat de tècniques d'anàlisis clíniques i proves d’al·lèrgia.
COLL GARCÉS Laboratori · Rocafort 67, baixos Barcelona 08015 ·Tel. 933 259 454 · Fax 935 102 360 ·
avís legal · política privacitat · política cookies · diseny web

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies per recordar les vostres dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Més informació Acceptar